Türkiye'nin gerçek yüzölçümü 814.578 km2 dir.lzdüşüm alanı ise 779.452 km2 dir. Türkiye'ye ait bu iki yüzölçüm değeri arasındaki farkın büyüklüğü arazinin dağlık ve engebeli olmasından kaynaklanır. Türkiye, İran dışındaki diğer komşularından daha geniş bir alana sahiptir.Türkiye "medeniyetin beşiği" diye adlandırılmaktadır ve ziyaret eden turistler bunun ne anlama geldiğini hemen hissederler. Dünyanın ilk bilinen yerleşkesi Çatalhöyük Milattan Önce 6500 yılına dayanmaktadır. Çatakhöyük'ten bu yana, çok zengin bir kültürler, Hititler, İyonlar, Bizanslar, Selçuklar, Farslar, Makedonyalılar, Osmanlılar Türkiye'de yaşamışlar ve izler bırakmışlardır. Türkiye'nin her köşesine yayılmış antik kentler ve tarihi eserler bunun önemli bir göstergesidir. Türkitye'nin ayrıca çok etkili bir yakın tarihi vardır. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde, Mustafa Kemal adındaki genç bir adam I. Dünya Savaşı sonundaki yenilgiyi bir zafere çevirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923'de kurulmuş, büyük bir ekonomik gelişme ve modernizasyon yaşanmıştır. Türkiye bugün de Atatürk'un "Yurtta Barış, Dünya'da barış" ilkesine göre hareket etmektedir, gelişmekte ve değişmektedirGenel olarak, Türkiye'de nüfus gençlik ve dinamizm ile karakterize edilebilir. 1997 nüfus sayımına göre, Türkiye'de 62.6 kişi yaşamaktadır. Nüfusun yaklaşık %47'si kırsal kesimde bulunmaktadır. Resmi dil Türkçedir. İstanbul en büyük şehirdir ve nüfusu yaklaşık 9.1 milyondur. Ankara başkenttir ve yaklaşık 3.7 milyon kişi yaşamaktadır.Türk dili Ural- Altay dil grubuna dahildir. Latin alfabe kullanılarak yazılı ve dünyada yaklaşık 150 milyon kişi tarafından konuşulmaktadırTürkiye nüfusunun yaklaşık %99'u Müslümandır. Ancak, Türkiye'de din ve inanç özgürlüğü vardır. 4 Mart 1924'de Halifelik ve Şeriat Kanunları kaldırılmıştır ve 1937'de Laiklik Anayasa'nın bir maddesi haline gelmiştirTürkiye Cumhuriyeti laik, demokratik parlamenter sistem ile yönetilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçimle belirlenir ve hükümet Bakanlar Kurulu ve Başbakandan oluşur. Türkiye OECD ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Organizasyonu'nun kurucu üyelerindendir, ve NATO, Avrupa Konseyi, İslam Konferansları Birliği'nin üyesidir.Türk mutfağı dünyada en beğenilen mutfaklarından biridir. Yemeklerin çeşitliliği, pişirme yöntemleri, masa düzenlemesi ile gelen zenginlik ile mükemmel lezzetler yaratılmıştır

1 Ekim 2010 Cuma

Topkapı PalaceFor the 1964 movie, see Topkapi (film). The Topkapı Palace (Topkapı Sarayı in Turkish) was the official and primary Istanbul residence of the Ottoman Sultans from 1465 to 1853. The palace was a setting for state occasion and royal entertainment, and is a major tourist attraction. The name translated from Turkish literally means the "Cannongate Palace", named after a nearby gate. Initial construction started in 1459, ordered by Sultan Mehmed II, the conqueror of Byzantine Constantinople. The palace is a complex of a conglomeration of four main courtyards and many smaller buildings. At the height of its existence up to 4,000 people resided in the palace.Hagia Sophia (Turkish: Ayasofya, from the Greek: Ἁγία Σοφία, "Holy Wisdom"; Latin: Sancta Sophia or Sancta Sapientia) is a former Orthodox patriarchal basilica, later a mosque, now a museum in Istanbul, Turkey. Famous in particular for its massive dome, it is considered the epitome of Byzantine architecture and to have "changed the history of architecture."[1] It was the largest cathedral in the world for nearly a thousand years, until the completion of the Seville Cathedral in 1520. The current building was originally constructed as a church between 532 and 537 A.D. on the orders of the Byzantine Emperor Justinian, and was in fact the third Church of the Holy Wisdom to occupy the site (the previous two had both been destroyed by riots). It was designed by two architects, Isidore of Miletus and Anthemius of Tralles. The Church contained a large collection of holy relics and featured, among other things, a 15m (49 foot) silver iconostasis. It was the seat of the Patriarch of Constantinople and the religious focal point of the Eastern Orthodox Church for nearly one thousand years. It was the church in which Cardinal Humbert marched up to the altar and excommunicated Cerularius, marking the official start of the Great Schism.In 1453, Constantinople was conquered by the Ottoman Turks and Sultan Mehmed II ordered the building to be converted into a mosque.[2] The bells, altar, iconostasis, and sacrificial vessels were removed, and many of the mosaics were eventually plastered over. The Islamic features — such as the mihrab, the minbar, and the four minarets outside — were added over the course of its history under the Ottomans. It remained as a mosque until 1935, when it was converted into a museum by the Republic of Turkey.
For almost 500 years the principal mosque of Istanbul, Hagia Sophia served as a model for many of the Ottoman mosques such as the Sultan Ahmed Mosque (Blue Mosque of Istanbul), the Şehzade Mosque, the Süleymaniye Mosque, the Rüstem Pasha Mosque, and the Kılıç Ali Paşa Mosque.Although it is sometimes referred to as Santa Sophia, the Greek name in full is Ναός τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας, Church of the Holy Wisdom of God. It was to this, the Holy Wisdom of God, that the Church was dedicated ("Sophia" being the phonetic spelling in Latin of the Greek word for wisdom). So Santa Sophia should be understood as the italianate title of the church, Holy Wisdom; not as a reference to any saint named Sophia, but as a reference to the philosophical and theological concept of "Sophia".

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder